O projektu

Výstava 24 nejlepších indie, klasických a nejznámějších českých her

Kurátorovaný výběr her je veden zejména na základě jejich audiovizuálních kvalit, obsahu, interaktivity, vztahu k české kultuře, historii a společnosti či vzdělávacímu aspektu.

Nekonečné vesmíry – České hry a jejich globální úspěch.

Výstavní projekt iniciovaný Českými centry a připravený ve spolupráci s partnery představuje zahraničnímu publiku současnou českou hru v komplexní podobě – nejen koncovými výstupy prostřednictvím konkrétních her, ale i přiblížením tvůrčího procesu s akcentem na vybrané prvky, které definují vybraná herní studia a jejich přístup ke zpracovanému tématu či problematice, popř. další napojení na umělecké či vzdělávací sektory.

24

Kurátorovaný výběr českých her

3

Výstava her je pro přehlednost rozdělena do tří kategorií: Nejznámější, Nezávislé a Klasické.  

10

Série videí Infinite Universes Czech Games and Their Global Success

Kurátor výstavy
Miroslav Žák

 

https://infiniteczechgames.com/cs/infinite-universes/

PARTNEŘI VÝSTAVY

Iniciátoři a organizátoři:   Česká centra a Visiongame

Za podpory:  Nadace PPF 

Partneři:  Alza.cz ,  GDACZ ,  GDS,  Prusa Research Soundsgate

Mediální partneři:  Radio Prague International,  Visiongame 

 

 

SEZNAMTE SE S TÝMEM

Kurátor: Miroslav Žák 

Projektová manažerka: Anastasiia Artemyak 

Vizuální koncept a grafická úprava: Vanda Žáková, Anastasiia Artemyak 

Texty: Miroslav Žák, Vojtěch Vaněk , Alexandr Smutný; Anna Hrabáčková (eds.) 

Korektury: Agáta Faltová; Hana Pištorová 

Expozice: Anna Hejmová; Anna Hrabáčková 

Videa: Barbora Navrátilová 

Trailery:  Michael Petr 

Překlad: Alena Kopečná 

Technická podpora: Petr Hrdlička 

 

 

Aktuální výstava

31.5 - 1.6
Brno
World map
Adresa
Výstaviště Brno
Výstaviště 405/1, Brno-střed
Otevírací doba

8:30 - 18:00

Seznam výstav

  • Všechny výstavy
  • probíhají
  • proběhly
  • následují

Liberec
probíhají
7. - 12. 5. 2024
Brno
probíhají
31.5. - 1.6.
Praha
18. 04.

Ljubljana
21. - 24. 2.
Praha
Praha
proběhly
8. -9. 12. 2023
Londýn
18. dubna 2024

New York
Březen 2024
Czech centres
O Českých centrách
Česká centra

Posilujeme dobré jméno Česka ve světě Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Jsou integrální součástí české zahraniční politiky a jsou stěžejním nástrojem kulturní diplomacie v rámci diplomacie veřejné, jejímž posláním je šíření a podpora dobrého jména Česka ve světě a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. Česká centra se definují jako kulturní institut a působí na poli kultury v jejím nejširším pojetí. Zajišťují také výuku českého jazyka v zahraničí a podílí se na organizaci certifikovaných jazykových zkoušek. Česká centra jsou pevně zakotvena v síti EUNIC (Sdružení národních kulturních institutů států EU) od jejího založení v roce 2006. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 4 kontinentech.

Iniciátoři a organizátoři
Logo - Česká centra Logo - Visiongame

Za podpory
Logo - Nadace PPF

Partneři
Logo - alza.cz Logo - GDA Logo - GDS Logo - Prusa Reasearch Logo - Soundsgate

Mediální partneři
Logo - Radio Prague International Logo - Visiongame